Logo NinoveNinove werd de oudste genoemd wegens de naam Ninove die sterk lijkt op die van de Assyrische stad Ninive. De stoutste omdat ze de stadspoorten altijd lieten openstaan alsof men van niemand schrik had. En de wijste omdat Ninove een der enige steden was die geen stadsnar had (lees: betaalde). Deze tekst is ook terug te vinden op de borden aan de ingangen van Ninove.

  • Decrease font size
  • Default font           size
  • Increase font size
Marialiederen Print E-mail
zaterdag, 07 maart 2009 09:52
O.L.V. Van Vlaanderen onbekend
Lieve Vrouw der lage landen Clem De Ridder / E. Hullebroeck
Wees gegroet O zuivere maagd onbekend
Laat uw kind, Maria onbekend
O Maagd, zoo rein, zoo schoon onbekend
Mariaklokje Engelhart
Ave Maria onbekend
Regina Caeli onbekend
Een mens die pijn kent Volkswijze uit Oostenrijk
Waardige Koningin Volkswijze uit Duitsland - 1830
Maria, mijn hemelse moeder Karmel Mechelen
Ave Maria Jacob Arcadelt
Ave Maria F.M. Bartholdy
Lief Vrouwke P. Claudel / Br. A. Svoboda
Salve Regina onbekend
O Sanctissima Melodia Siciliana
Ave Maria M. Parkinson
Ave Maria W.A. Mozart
Te Lourdes op de bergen onbekend
Ave Maria Peter Benoit
Loflied - Onze-Lieve-Vrouw van Bevingen onbekend